Allevo AB

Allevo är en professionell leverantör inom området Enterprise Risk Management (ERM). Deras team har långt tillbakagående erfarenhet av en rad befattningar inom finans, strategi, teknik, riskhantering, redovisning och revision inom stora internationella organisationer och statligamyndigheter.

Projektet omfattade logotyp, hemsida, visitkort, brevpapper, PP-mall och nyhetsbrev.

www.allevogroup.com

Per Åkenes

“Oskar har levererat ett högst prisvärt resultat som skapat både klarhet och enhetlighet i vår visuella kommunikation. Vi är mycket nöjda.”

Per Åkenes

Senior Partner

Logotyp
Visitkort
Trycksaker
Hemsida

Övriga referenser

Per Åkenes
Per Åkenes